December 24, 2017

 

 

 

精神の進化の果てを夢見て

スティーブ・ヴァンデンドルプの作品を見て

 

 

 

 

精神の進化の果てを見てやろう

純粋なるアートごころ

決断の直線が引かれ

覚悟の曲線が潔く交わるとき

アルモニア 調和の願いが叶う

 

赤と黒

異うふたつが混じわるとき

アルモニア 調和の願いが叶う

絶対なるたしかな目が

じっと見つめている

青い空 青い海 青い地球

アルモニア 平和への願いが叶う

 

 

 

現代のアートだからと言って、

前衛的だとは限らない。

二 〇世紀の、狂わされた、こわ

された精神を引きずったままの

作品が多いなか、スティーブ・

ヴァンデンドルプの作品のうつく

しいこころが際立って輝いていた。

私は、時空の殻を破って、人類の

精神の進化の果てを夢見ていた。

 

 

 

アルモニア

和解 協調 調和

民族 人種

人類ひとつになる夢を

 

 

 

 

二〇一 四年四月二日

渡辺 正治

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

POETRY

 

DREAMING OF THE END OF SPIRITUAL EVOLUTION

 

By Masaharu Watanabe. Inspired by the work of Steve Vandendorpe.

 

 

 

 

Let's see the end of spiritual evolution.                                       

His genuine spirit for art.         

When the straight line is drawn firmly and the curve crosses decisively,                                 Harmony,                                           

A wish of harmony comes true.

 

 

Red and black.                        

When two differents are mixed, 

Harmony,                                           

A wish of harmony comes true.

His clear eyes are gazing.          

A blue sky,the blue sea, the blue earth,                                            Harmony,                                          

A wish in peace comes true.    

 

 

It is not necessarily avant-garde just because it's modern art.         

When many works are reflected the destroyed soul and the madness of the 20th century.     The pure heart of his work was shining outstandingly.

 

 

I tore the husks of space-time

and dreamed of the end of spiritual evolution of the human beings.                                          

Harmony.                                     

The reconciliation, the cooperation, the agreement.  

The people, the race.

 

 

The dream in which human beings are set to one.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................

 

 

POËZIE

 

DROMEND OVER HET EIND VAN DE SPIRITUELE EVOLUTIE

 

Door Masaharu Watanabe. GeÏnspireerd op het werk van Steve Vandendorpe.

 

 

 

 

Kijkend naar het eind van de spirituele evolutie.                           

Zijn oorspronkelijke geest voor kunst.                                              

Als rechte lijn ferm getrokken en de ronding haar beslissend doorkruist.                                   Harmonie.                                         

De wens naar harmonie vervuld.

 

 

Rood en zwart.                         

Twee vreemden als een.      

Harmonie.                                          

De wens naar harmonie vervuld.

Zijn heldere ogen starend.           

Blauwe lucht, blauwe zee, en blauwe aarde.                             Harmonie,                                     

Eens wens in vrede vervuld.

 

 

Moderne kunst niet noodzakelijk gelijk avant-garde.                     

Als vele werken spiegelend de vernielde ziel en waanzin van de 20ste eeuw.                             Reinheid van zijn werk uitzonderlijk schijnend.

 

 

Omhulsel van tijd verwijderd en dromend over het eind van de spirituele evolutie van de mens. Harmonie.                                        

Verzoening, samenwerking, bevestiging.                                       

De mens, de race.                           

 

 

De droom ... de mens als een.

 

Please reload

Recent Posts

July 22, 2018

July 22, 2018

May 1, 2018

April 10, 2018

March 27, 2018

March 20, 2018

March 6, 2018

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Instagramの社会のアイコン
  • logo bs.png

© 2013Copyright (C) POMONE et POMME
All rights reserved
.